Tijdens het laatste jaar van mijn onderzoeksmaster Arts of the Netherlands aan de Universiteit van Amsterdam mocht ik stagelopen bij het Rijksmuseum. De stage was vooral gericht op het uitvoeren van kunsthistorisch onderzoek, maar betrof ook het leren van het conservatorschap.

Aansluitend aan de onderzoeksstage kon ik conservatoren Matthias Ubl en Pieter Roelofs ondersteunen bij de werkzaamheden voor de tentoonstelling Johan Maelwael met voornamelijk redactioneel werk voor de catalogus en de zaalteksten.

Als assistent-wetenschappelijk medewerker mocht ik onderzoek doen voor de (online) bestandscatalogus van het museum. Voor het gedeelte vroege Nederlandse en Vlaamse schilderkunst deed ik voorbereidend onderzoek en schreef ik ingangen voor verschillende schilderijen van Paul Bril, Jan Brueghel de Oude en Joos de Momper.

Joos de Momper, Riverlandschap met everzwijnjacht, 1590-1635